LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Passivhuskriterier – utveckling, anpassning och revidering

FEBY kriterier för passivhus och minienergihus har tillämpats under ett par år för bostäder, skolor och förskolor. Det finns behov av kriterier för fler lokaltyper t.ex. sporthallar, kontor och byggnader med inslag av butiker, vilket nu ska utvecklas inom projektet. Vidare kommer, utifrån de erfarenheter som nu finns, en del revideringsbehov att ses över, t.ex. vad gäller anpassning av indata till SVEBY, m.m.

Projektet är genomfört och de nya passivhuskriterierna finns i dokumenten

En sammanfattning av kriterierna finns här. 

Dessa kan även laddas ned på hemsidan för Sveriges Centrum för Nollenergihus. www.nollhus.se


Projektledare:
Eje Sandberg, Hans Eek
Sveriges Centrum för Nollenergihus
 

Kalendarium