LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Kvalitetssäkring av Solallén

Bygga E testas för ett nollenergihus 

Tjugoen lägenheter i enplansradhus har uppförts i Vikaholm, Växjö kommun, av Skanska. Bostäderna är Sveriges första radhusområde som når nollenergiprestanda. Målet är även att byggnaderna ska bli mörkgröna, vilket är en mycket tuff intern målsättning i Skanskas Gröna karta. Stor kraft har lagts vid att göra noggranna analyser i systemhandlingsskede för att finna de mest energi- och kostnadseffektiva lösningarna.

För att skapa goda förutsättningar att lyckas med projektets höga målsättning har projektet använt kvalitetssäkringsmetoden ByggaE.  Även ”syskon-metoderna” ByggaF och ByggaL för ökad fuktsäkerhet och lufttäthet har följts. Syftet var att genom ett praktiskt exempel, ett byggprojekt med hög ambition för energiprestanda, testa och utvärdera ByggaE och dess förutsättningar att vara ett praktiskt, effektivt verktyg för ökad kvalitetssäkring av önskad energiprestanda. Utvärdering har också gjorts för hur det i praktiken fungerar att använda alla tre metoderna L, F och E och vad som kan förbättras för en ökad helhetssyn och effektivitet vid användandet av metoderna.

Rapporten beskriver hur Skanska, underentreprenörer och konsulter har använt metoderna, framför allt ByggaE, och vilka erfarenheter som erhållits. Överlag anses att metoderna har hjälpt projektet att uppfylla sina mål för energi, lufttäthet och fuktsäkerhet. Att använda alla tre metoderna

tillsammans sågs som en fördel eftersom lufttäthet, fuktsäkerhet samt energi går hand i hand, men det hade varit ännu smidigare och mer effektivt om de olika metodernas dokument var mer integrerade i varandra, och om de olika hjälpmedlen var lite mer anpassade för att kunna bli integrerade i de styrande dokument som redan används ute på byggarbetsplatser.  

Slutrapport

Projektledare:

Lars Nilsson, Skanska

Kalendarium