LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

LÅGAN - Marknadsöversikt

Marknadsöversikten är en webbaserad databas som redovisar byggobjekt med låg energianvändning. Genom en löpande kartläggning underlättas  marknadsöversikten för både beställare och leverantörer.

Marknadsöversikten...

  • en presentation av goda exempel för att stärka marknaden för lågenergihus,
  • visar vad som händer nationellt och vilka aktörer och regioner som jobbar aktivt med energieffektivisering,
  • gör en kvantitativ bedömning av hur mycket ny- och ombyggnaden av lågenergihus bidrar till minskningen av energianvändningen nationellt.


LÅGAN - Marknadsöversikt