Nyhetsbrev från LÅGAN
 
Hej alla lågenergihusvänner!

Nu är LÅGAN-programmet tre år fyllda och det är dags att öka ambitionsnivån vad gäller att visa upp våra fina resultat. Vi kommer därför att ge ut ett nyhets­brev. I nyhetsbrevet kommer vi bl.a. att presentera resultat från de projekt som ingår i programmet, rapportera från aktiviteter i våra nätverk, informera om kommande aktiviteter och visa goda exempel på lågenergihus från vår web­baserade marknadsöversikt.

Jag hoppas att du ska få nytta av nyhetsbrevet!

Vänliga hälsningar
Maria Brogren, ordförande i LÅGAN-programmet

 Maria_Brogren_2.jpg
 
Bygg för framtiden – presentation av sex goda exempel

Goda exempel har tidigare identifierats som en av de viktigaste faktorerna för nya aktörer att bryta ny mark. I LÅGANs skrift "Bygg för framtiden" finns sex intervjuer med aktörer som berättar om sina erfarenheter och utmaningar med lågenergibyggande.  Ladda ner skriften här

Fler goda exempel finns i den webbaserade marknadsöversikten LÅGANBygg

 Laganbygg_2012-1.gif
 
Resultat från avslutade projekt
 lagan1.png

Tekniska systemlösningar för att undvika övertemperaturer för lågenergiflerbostadshus i stadsmiljö

Projektets mål var att undersöka och utveckla alternativa sätt att komma till rätta med övertemperaturer för flerbostadshus i stadsmiljö och att jämföra dessa med avseende på livscykelkostnad, inomhuskomfort, energianvändning och dess påverkan på växthuseffekten genom emissioner av CO2-ekvivalenter. Den bästa lösningen, om vädring inte går att lösa på ett bra sätt, visade sig vara ett rörligt utvändigt solskydd som monteras på de solutsatta fasaderna. Läs mer...

 
 

Nytt system för att göra varmvatten i lågenergihus

I lågenergibyggnader är den energi som går åt till varmvattenanvändning en betydande andel av den totala energianvändningen. I projektet utvärderades teoretiskt ett nytt sätt att producera varmvatten vid tappstället och i anslutning till vitvaror i kök och badrum i ett flerbostadshus. På detta sätt krävs inte traditionell varmvattencirkulation. Den nya systemlösningen utvärderades med avseende på kapacitets-, ekonomi-, energi- och miljökonsekvenser. Läs mer...

 
 
 

Seminarieserie om lågenergi­hus­byggande i Västra Götaland

I samverkan med LÅGAN-programmet har Västra Götaland tagit täten i Sverige vad gäller byggande av lågenergihus. Trots den ökade takten i nybyggnation av lågenergi­byggnader behövs dock både ett marknads­genombrott för nybyggnation och ett rejält uppsving för ombyggnad om vi ska nå de nationella målen. Vad är det som kan få fart på byggandet och ombyggnad av befintliga bebyggelse lokalt? För att samla olika aktörers syn på den framtida utvecklingen, vilka behov de har och vilket stöd som behövs har en seminarieserie genomförts i Västra Götaland. Läs mer...

 
 
 
Passivhus Norden 2013 i Göteborg

Missa inte den nordiska konferensen Passivhus Norden i Göteborg den 15-17 oktober. Huvudarrangör är LÅGAN. Läs mer på www.passivhusnorden.se

 
 
 
Sök medel från "Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende"

Energimyndigheten har öppnat en utlysning och erbjuder intresserade att ansöka om medel inom programmet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende. Programmet vänder sig till hela bygg- och bebyggelseområdet och ska stödja såväl forsknings- som utvecklingsprojekt vid universitet, högskolor, institut, konsult- och industriföretag. Energimyndigheten har avsatt 20 miljoner kronor för denna utlysning. Läs mer...

 
 
 

Om LÅGAN

LÅGAN står för ”program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning”. Det startade 2010 och är femårigt. LÅGAN beviljar stöd till utvärdering av lågenergihusprojekt i nybyggnation och renovering samt till regionala och lokala nätverk för lågenergihusbyggande. Programmet ger även stöd till utvecklingsprojekt som behövs för att öka byggandet av lågenergihus i Sverige.

LÅGANs mål är att

  • stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad,
  • synliggöra den nationella marknaden för byggnader med låg energianvändning, 
  • bidra till ett brett nationellt utbud av leverantörer av produkter och tjänster inom lågenergihusbyggande, samt trygga beställare av sådana produkter och tjänster.

Energimyndigheten finansierar 40 procent av LÅGAN, övrig finansiering kommer från näringslivet. Programmet koordineras och administreras av Sveriges Byggindustrier. Information om hur man söker stöd från LÅGAN hittar du här.

Detta är det första nyhetsbrevet från LÅGAN. Du kan avbeställa eller prenumerera via denna länk.

 
 
 

Vill du veta mer om LÅGAN, besök www.laganbygg.se