Nyhetsbrev maj 2015
 
Hej alla lågenergihusvänner!
 maria.jpg

I detta nyhetsbrev presenteras ytterligare tre nya, inspirerande rapporter från LÅGAN-programmet. Läs om hur mycket brukarna kan påverka den slutliga energianvändningen. Vi presenterar också en modulbyggd villa med låg energianvändning och en rejäl energirenovering av Norregårdskolan som ursprungligen byggdes 1972.

Jag vill också passa på att påminna om att Energimyndigheten, LÅGAN-programmet och Nätverket för energieffektivisering i småhus (Besmå) har en gemensam utlysning som är öppen nu, där det finns möjlighet att söka stöd för nya lösningar för lågenergihus. Jag hoppas att många genom den utlysningen kan få möjlighet att förverkliga sina idéer om mer energieffektiva byggnader. Läs mer om utlysningen nedan.

Trevlig läsning!

Vårliga hälsningar,


Maria Brogren, ordförande i LÅGAN-programmet

 
Brukarrelaterad energianvändning – mätning av hushållsel, varmvattenanvändning och innetemperatur
 laganmaj1.jpg

Genom mätningar och analys av energianvändning i 1000 lägenheter kan det konstateras att det vid projektering och uppföljning av lågenergihus, är väsentligt att ha kunskap om brukarnas användning av tappvarmvatten och hushållsel.

- Skillnaderna i användning av hushållsel och tappvarmvatten är stora och de har stark påverkan på det slutliga resultatet, berättar projektledare Hans Bagge. Vid projektering bör känslighetsanalyser med låg- och höganvändare alltid utföras och vid uppföljning behöver dessa poster mätas separat.

Läs mer här

En populärvetenskaplig sammanfattning finns här

 
Villa Värmdö är byggt av moduler
 laganmaj2.jpg

I projektet har ett arkitektoniskt intressant lågenergihus byggts med hög industrialiseringsgrad. Tyvärr nåddes inte de projekterade målen för energianvändning på 23 kWh/m2 per år. Huset har en uppmätt energianvändning på 36 kWh/m2 per år då egenproducerad solel räknats av.

- Tre faktorer orsakar att målet inte uppnås. Det är ett större luftläckage än projekterat, mycket smutsiga luftfilter i värmeväxlaren under mätperioden samt att vi fick sätta in en förvärmare istället för eftervärmare, berättar byggherren Ingrid Westman. Med några åtgärder tror hon att huset kommer att komma ned i 17 kWh/m2 per år.

Läs mer här

 
Norregårdskolan – en energieffektiv skola för framtiden
 laganmaj3.jpg

Norregårdskolan är en högstadieskola från 1972 för 480 elever som nyligen har genomgått en omfattade renovering av skolans yttre skal samt tekniska system som värme, ventilation och styr. Målet med projektet var att minska energianvändningen, som tidigare låg på 180 kWh/m2 och år, till mindre än hälften, 80 kWh/m2, år.

 - Efter ett års mätningar efter slutförd renovering kan vi konstatera att energianvändningen sjunkit från 180 till 54 kWh/m2,år graddagskorrigerat. Det är 26 kWh/m2, år lägre än det uppsatta målet. Vi tror att arbetet med att täta ytterväggskonstruktionen bidrar mycket till detta resultat, men även det faktum att vi skapade nya utrymmen för ventilationsaggregat och kanaler, berättar projektledare Bruno Birgersson från VÖFAB.

Läs mer här

 
 
Utlysning: Stöd för nya lösningar, tekniker och koncept för lågenergibyggande

Sök senast den 31 maj

Nu kan företag, organisationer och offentliga verksamheter söka stöd för förstudier eller utvecklings- och demonstrationsprojekt av energieffektiva lösningar inom byggande och renovering. Programmet prioriterar projekt som genomförs av eller i nära samarbete med marknadsaktörer inom bygg- och fastighetsbranschen och ser gärna projekt inom bl.a. följande områden:

  • Lösningar för energieffektiv renovering av flerbostadshus eller lokaler
  • Nya tekniska lösningar för byggande av energieffektiva småhus, flerbostadshus och lokaler
  • Energilösningar för områden med lågenergibyggnader

Stöd ges till följande typer av projekt:

  • Förstudier (genomförbarhetsstudier) – utvärdering och analys av hinder, behov, potential, risker, möjligheter och resursbehov för att genomföra ett framtida utvecklingsprojekt,
  • Utvecklingsprojekt – utveckling av nya eller förbättrade produkter, lösningar, processer eller tjänster,
  • Demonstrationsprojekt – demonstration av nya och oprövade produkter, system, lösningar och processer som inte är kommersialiserade eller utbredda på marknaden.

Länk till utlysning

 
 
LÅGAN medverkar på 7:e Passivhus Norden-konferensen i Köpenhamn
 laganapril4.jpg

- Hållbara Städer och Byggnader

Passivhus Norden samlar människor från olika branscher och länder för en tvådagarskonferens på Bella Center i Köpenhamn den 20-21 augusti 2015. Temat är energieffektivt och hållbart byggande och planering. LÅGAN kommer att medverka i utställningen.  

Läs mer här.