LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energi- och resursbesparande åtgärder vid bodetablering

Uppvärmning av bodetableringar sker vanligen med direktverkande el och med stora värmeförluster. Lågans projekt med energiklassning av byggbodar har identifierat att det finns en stor energibesparingspotential. Att välja energieffektiva lösningar är dock idag förknippat med orimligt stora arbetsinsatser och ökade kostnader. 

Syftet med förstudien är att undersöka behov och energieffektiviseringspotential för system som gör det enklare och mer kostnadseffektivt att

A) använda vattenburna värmesystem i byggbodar, 

B) minska luftläckaget mellan byggbodar.

En systemutveckling för att minska användningen av energi, i synnerhet el, i byggbodar. Syftet är också, om produkterna efterfrågas och det finns en energibesparingspotential, att undersöka intresse och förutsättningar för att få fram dessa produkter t.ex. genom en tekniktävling, innovationsupphandling eller något annat. 


Kalendarium