LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energianvändning vid klimathållning och avfuktning under byggproduktion

Torkning av betong under byggproduktion kan dels ske med god klimathållning och dels med avfuktning. Avfuktning under byggproduktion har fördelen att det kan ge bättre kontroll över torkningsförloppet och en förkortad torktid men det kräver samtidigt mycket energi. Som ett steg i att minimera den totala energianvändningen för både klimathållning och avfuktning genomförs en förstudie kring detta.

I förstudien beskrivs vilka tekniker och processer som finns idag. Dessutom kartläggs omfattningen av avfuktning under byggproduktion samt en bedömning av hur stor energianvändningen och kostnaden för detta är i verkliga byggprojekt. Studien syftar till att synliggöra frågan och visa vilken inverkan planering och utrustning har på energianvändningen och vilken potentialen är för minskad energianvändning.

Utifrån förstudien kommer förslag att ges på framtida projekt där mer detaljerade studier eller demonstrationsprojekt i ämnet genomförs.

Har ni frågor eller synpunkter på vad som kan vara intressant att ha med i förstudien, kontakta gärna Nicklas Karlsson, Skanska.

Kalendarium