LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Omvärldseffekter kring LÅGAN-programmet

Vilka effekter har Energimyndighetens satsningar haft under åren och hur har LÅGAN bidragit till hur bygg- och fastighetssektorn förflyttat sig under perioden.

Energimyndigheten har under de senaste 15 åren lämnat stöd till verksamhet som bidrar till utveckling av mer resurs- och energieffektiva byggnader. Under perioden 2005-2010 fanns ett externt program för passivhus och lågenergihus. Detta program följdes av LÅGAN första programperiod 2010-2016 för främjande av lågenergibyggnader. 2016 -2019 drevs LÅGAN genom klustersamverkan nationellt och regionalt. Sedan 2019 är LÅGAN ett nationellt nätverk där projekt och regional samverkan initieras genom ansökan av konkurrensutsatta medel och fokus har flyttats till resurseffektiva byggnader med låg klimatpåverkan under dess hela livscykel. LÅGAN avser att genom en samlad entreprenörskompetens främja utvecklingen av nya energieffektivare tekniker, byggprocesser, affärsmodeller och tjänster. 

Syftet är att ge en bild av vilka effekter ovanstående satsningar har haft under åren och hur LÅGAN bidragit till hur bygg- och fastighetssektorn förflyttat sig under perioden.

Syftet är också att ge branschen inspiration från exempel på vad som utförts och ge en strategisk inriktning mot hur LÅGAN fortsättningsvis på bästa sätt kan stödja och utveckla marknaden vid nyproduktion och renovering. 

Projektet utförs av Helena Lantz och Maria Haegermark på CIT Energy Managment


Kalendarium