LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

REMISS: Energiklassning av byggbodar

Energiklassning av byggbodar och bodetableringar avser att bli ett enkelt verktyg för branchen att kunna hyra eller köpa energieffektiva byggbodar och ställa krav på energieffektiva bodetableringar vid upphandling.

Här hittar du kriterierna och svarsblankett

Remissen ligger öppen tom 10 september 2021.

Remissvar skickas till lagan@cit.chalmers.se

Kriterierna förväntas vara fastställda till 1 januari 2022.

Projektet finansieras av SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen

Kalendarium