LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Stegvis verifiering av funktionskrav för byggnaders delsystem

Flera utvärderingsprojekt genomförda de senaste åren visar att den faktiska energianvändningen i färdig drift ofta är betydligt högre än den som byggnaden projekterats för. För att öka möjligheten att byggnaderna uppfyller den beräknade energiprestandan och öka kompetensen i byggprojekten föreslås en ny metod: Stegvis verifiering av funktionskrav för byggnaders delsystem.

Inom Sveby har en handledning utvecklats kallad Energiverifikat (Energiverifikat – uppföljning av energikrav under byggprocessen, Svebyprogrammet, Version 1.0 2012-10-10). I handledningen beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under hela byggprocessen. Där beskrivs bl.a. att provning och kontroll ska genomföras för olika delsystem men det beskrivs inte i detalj hur detta ska göras.

Målet med denna förstudie är att visa hur stegvis verifiering skulle kunna samordnas med Sveby Energiverifikat och utformas för verifiering av delsystemet VVC.

Har ni frågor eller synpunkter på vad som kan vara intressant att ha med i förstudien, kontakta gärna Per Kempe.

Kalendarium