LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Demonstration vid nyproduktion och renovering

Inom bygg- och fastighetssektorn finns idag flera tekniska möjligheter och det kommer ständigt nya idéer på tekniska lösningar för att minska byggnadens energianvändning både i den dagliga driften och under uppförandet av byggnaden. Dock sker både nyproduktion och renovering huvudsakligen enligt konventionella principer och efter minimumkrav som ställs i byggregler och det råder ett motstånd i branschen att bygga med oprövade tekniker och metoder. Goda exempel med stöd för utvärdering har visat sig vara ett effektivt sätt att överbrygga detta motstånd. Utvärdering och analys av obeprövade tekniker eller processer som praktiseras i byggprojekt bidrar till en ökad kunskap om energieffektiva byggnader och har därför stor relevans.

Kalendarium