LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Prioriterade utvecklingsområden

Syftet med LÅGAN är att bidra till omställning av energisystemet och till att Sverige ska uppfylla sina energimål genom att bostads- och lokalsektorn starkt effektiviserar sin energianvändning.

LÅGANs vision är en nationell marknad med ett brett utbud av aktörer som erbjuder produkter eller tjänster för byggande av lågenergihus och energirenoveringar samt fler trygga beställare av byggnader med mycket låg energianvändning. LÅGAN styrgrupp har identifierat sex prioriterade utvecklingsområden för att uppnå dessa mål.

1. Demonstration vid nyproduktion och renovering

2. Utveckling av teknik, byggprocesser och metoder

3. Renovering med energi i fokus

4. Smart styrning och effektutjämning genom efterfrågeflexibilitet och lagring

5. Energieffektiv byggarbetsplats

6. Samhällsplanering med energianvändning i fokus


Kalendarium