LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Publikationer

Ett urval. Se även Resultat från avslutade projekt.

 

Ny sammanställning av uppförda lågenergibyggnader

Lågans nya sammanställning av lågenergibyggnader gäller för färdigställda lågenergibyggnader till och med 2015 samt planerade för 2016. Lågenergibyggnad definieras här som en ny byggnad med minst 25 procent lägre energianvändningen än gällande byggregler (BBR 21), dvs energiklass A och B. För ombyggnad är definitionen högst en energianvändning enligt gällande byggregler, dvs energiklass C.

Läs rapporten

Bild4.jpg

Att bygga med energi i fokus – en film från LÅGAN

Sverige behöver bygga mer än någonsin. För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi bygga med energifrågan i fokus, från planering till uppföljning. Det finns flera fördelar med lågenergibyggande. Vill du veta mer?

Se filmen

Filmen har gjorts av CIT Energy Management och BOID.

LAGAN_film.jpg

Medvind för lågenergin 

UNDER FEM VIKTIGA år har Lågan, Sveriges plattform för lågenergibyggnader, stimulerat till energieffektiv ny- och ombyggnad. LÅGAN HAR STÖTTAT regionala nätverk och spridit intresse och kunnande brett över landet. Entreprenörerna, en stor del av byggsektorn, har blivit delaktiga i en kunskapsuppbyggnad som främjar hela samhället. Förståelsen för att detta är en nödvändig utveckling växer stadigt.

- Idag finns en tilltro till energieffektiva lösningar som aldrig förr menar Pär Åhman, programledare för Lågan.

I rapporten  presenteras resultat och reflektioner från programmet.

Läs publikationen.

Bild1.png

Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige

I denna rapport ges en bild av hur många lågenergibyggnader som har byggts i Sverige under 2000-talet. Utöver dem som redan har byggts inkluderas även de som planeras att byggas till och med 2014. Lågenergibyggnad definieras här som en ny byggnad vars energiprestanda är minst 25 % bättre än dagens byggregler (BBR 20) eller en befintlig byggnad som genomgått en ombyggnation som medfört att energiprestandan minst uppfyller energikraven i dagens byggregler. 

Läs rapporten

Använd vårt interaktiva verktyg för att se var lågenergibyggnaderna finns, hur bra de är och när de byggdes genom att trycka här.  

SALIS2013.png

Informationsskrift om energi- och miljömärkningssystem tillgängliga i Sverige

Projektet syftar till att förmedla kunskap om olika miljö- och energiklassningssystem i Sverige, paketerat i en kortfattad skrift. Informationen skall bl.a. ge läsaren överblick över av vad miljö- och energiklassningssystem för byggnader är och hur dessa är fungerar.

Förhoppningen är att skriften ska ge ökad kunskap i ämnet och leda till ökad efterfrågan på klassade byggnader, vilket i sin tur kan leda till positiva effekter för människa och miljö. 

Energi- och miljöklassning i Sverige

Energi_o_miljoklassning.png

Ombyggnation med sänkt energibehov

Stora delar av det befintliga beståndet av flerbostadshus har dålig energiprestanda och står dessutom inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är ett utmärkt tillfälle att i samband med upprustning sänka energibehovet i dessa byggnader.

Exemplen i broschyren från LÅGAN-programmet visar tydligt att det är möjligt och hur man kan gå tillväga. Låt dig inspireras!

Ombyggnation med sänkt energibehov

LAGAN_ombyggnadsbroschyr-1.png

Bygg för framtiden -presentation av sex goda exempel

Goda exempel har tidigare identifierats som en av de viktigaste faktorerna för nya aktörer att bryta ny mark. I skriften "Bygg för framtiden" finns sex intervjuer med aktörer som berättar om sina erfarenheter och utmaningar med lågenergibyggande. Ännu fler exempel finns i marknadsöversikten LÅGANBygg. 
 

Bygg- och fastighetssektorn går före

De senaste två åren har byggtakten för lågenergibyggnader tagit rejäl fart. En ny rapport från LÅGAN visar att lågenergibyggandet 2010 slår alla rekord. Flera aktörer har egna högt ställda krav utöver de krav som gäller i Boverkets byggregler. Det gäller såväl entreprenörer för all kommande nybyggnation i egen regi som ett flertal offentliga fastighetsägare. Ett antal kommuner går nu före och ställer krav på lågenergibyggande vid markanvisning.

LÅGAN Rapport 2011:01


Dags att leverera! Från passivhus till energirika byggnader

Passivhustekniken är numera en etablerad teknik. Ett steg vidare är att bygga hus som är självförsörjande eller har ett överskott på både värme- och elenergi, så kallade plusenergihus. Rapporten beskriver vilka möjligheter och hinder som finns avseende tillgänglig teknik och aktuell lagstiftning. Beställ rapporten

Från FoU inom Sveriges Byggindustrier


Sverige behöver bygga mer än någonsin. För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi bygga med energifrågan i fokus, från planering till uppföljning. Det finns flera fördelar med lågenergibyggande. Vill du veta mer om dem?

Lågans nya sammanställning av lågenergibyggnader gäller för färdigställda lågenergibyggnader till och med 2015 samt planerade för 2016. Lågenergibyggnad definieras här som en ny byggnad med minst 25 procent lägre energianvändningen än gällande byggregler (BBR 21), dvs energiklass A och B. För ombyggnad är definitionen högst en energianvändning enligt gällande byggregler, dvs energiklass C.