LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

LÅGAN - för energieffektiva byggnader

Sverige behöver bygga mer än någonsin. För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi bygga med energifrågan i fokus, från planering till uppföljning. Det finns flera fördelar med lågenergibyggande. Vill du veta mer om dem?

LÅGAN är en samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader både vid nyproduktion och vid renovering. 

LÅGAN ska

 • Inspirera och bidra till att fastighetsägare och byggherrar känner sig trygga med att bygga nytt och renovera byggnader till lågenergibyggnader
 • Utveckla och sprida kunskap och information, med mindre byggherrar och fastighetsägare som viktig målgrupp
 • Initiera utvecklings- och demonstrationsprojekt.

Nyheter:

 • Möjlighet att bli ett LÅGAN nätverk - sök senast 28 november

  2016-10-26

  LÅGAN stödjer regionala nätverk som avser att samla regionens aktörer för att gemensamt driva på utvecklingen i regionen och ska ha en tydlig avsikt att gå före och främja utvecklingsmöjligheter för byggnader med låg energianvändning. Starka regionala förankringar har visat sig vara effektivt för att driva utvecklingen mot fler energieffektiviseringslösningar och att öka beställar- och leverantörskompetensen inom lågenergibyggande. 

  Läs mer...
 • Utlysning: Resurs- och energieffektiva byggnader

  2016-10-11

  Energimyndigheten utlyser medel för forsknings- och innovationsprojekt med bred inriktning på resurs- och energieffektiva byggnader. Sista ansökningsdag är den 1 november kl 13:00.

  Läs mer...
 • Kampanj för energieffektiv renovering i bostäder och lokaler

  2016-05-09
  Totalmetodiken har tagits fram av Belok och metoden bygger på åtgärdspaket som i sin helhet uppfyller fastighetsägarens lönsamhetskrav. Rekorderlig Renovering har tagits fram av Bebo och syftar till att ta fram ett åtgärdspaket som ger en halvering av energianv&a...
  Läs mer...
 • Antalet lågenergibyggnader ökar stadigt

  2016-02-02
  År 2016 kommer det att finnas minst 3 miljoner kvadratmeter lågenergibyggnader i Sverige, där bostäder är något mer representerade än lokalbyggnader. Detta är en ökning med 50 procent sedan den förra sammanställningen 2013. Stockholms län...
  Läs mer...
 • Att bygga med energi i fokus – en film från LÅGAN

  2015-11-23

  Sverige behöver bygga mer än någonsin. För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi bygga med energifrågan i fokus, från planering till uppföljning. Det finns flera fördelar med lågenergibyggande. Vill du veta mer?

  Läs mer...