LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

LÅGAN - för energieffektiva byggnader

För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel - LÅGANbygg - Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer själva redovisa byggprojekt med låg energianvändning. LÅGANbygg kan i dag presentera energiprestanda och teknik för över 150 byggnader och länkar till fler än 500 aktörer som har deltagit aktivt i byggprojekten.

Vad är ett lågenergihus? 

Lågenergibyggnader är ett samlingsbegrepp för byggnader som använder väsentligt mindre energi än byggnader byggda enligt vad byggnormen kräver, alltså byggnader med god energiprestanda.

Läs mer

Nyheter: