LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

LÅGAN - för energieffektiva byggnader

Sverige behöver bygga mer än någonsin. För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi bygga med energifrågan i fokus, från planering till uppföljning. Det finns flera fördelar med lågenergibyggande. Vill du veta mer om dem?

LÅGAN är en samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader både vid nyproduktion och vid renovering. 

LÅGAN ska

 • Inspirera och bidra till att fastighetsägare och byggherrar känner sig trygga med att bygga nytt och renovera byggnader till lågenergibyggnader
 • Utveckla och sprida kunskap och information, med mindre byggherrar och fastighetsägare som viktig målgrupp
 • Initiera utvecklings- och demonstrationsprojekt.

Nyheter:

 • Kvarteret Näcken, lågenergihus i förnybara material visades upp på LÅGANs nätverksträff i Umeå

  2017-04-06

  Den 5 april hade LÅGAN nätverksträff i Umeå. Efter välkomnande av Mikael Berglund, Ordförande i Byggnadsnämnden och ordförande för Umeås nätverk för hållbart byggande fick vi lära oss om 3D-printing och göra flera studiebesök. 

  Läs mer...
 • 8th Nordic Passive House Conference

  2017-01-02

  Adaptive and interactive buildings and districts
  27-29 September 2017, Helsinki

  Läs mer...
 • Imponerande studiebesök i Växjö under LÅGANs nätverksträff

  2016-12-02

  Flera spännande projekt visades upp under LÅGANs nätverksträff i Växjö den 24 och 25 november. Efter välkomnande av Bo Frank, Växjö kommun gjordes en rad studiebesök. Pär Lagerqvist skola, en skola för 1000 elever som byggs av Vöfab med målsättningen Miljöbyggnad Guld. Kvarteret Alabastern, ett miljonprogramsområde från 1964-1966 där 330 lägenheter renoveras med målsättning att nå en halverad energianvändning. I två av flerbostadshusen har högre energikrav ställts och där är målsättningen att nå ned till 36 kWh/m2.  Slutligen besöktes ett flerbostadshus i Gemla som byggts som lågenergihus av Vidingehem.

  Läs mer...
 • Möjlighet att bli ett LÅGAN nätverk - sök senast 28 november

  2016-10-26

  LÅGAN stödjer regionala nätverk som avser att samla regionens aktörer för att gemensamt driva på utvecklingen i regionen och ska ha en tydlig avsikt att gå före och främja utvecklingsmöjligheter för byggnader med låg energianvändning. Starka regionala förankringar har visat sig vara effektivt för att driva utvecklingen mot fler energieffektiviseringslösningar och att öka beställar- och leverantörskompetensen inom lågenergibyggande. 

  Läs mer...
 • Utlysning: Resurs- och energieffektiva byggnader

  2016-10-11

  Energimyndigheten utlyser medel för forsknings- och innovationsprojekt med bred inriktning på resurs- och energieffektiva byggnader. Sista ansökningsdag är den 1 november kl 13:00.

  Läs mer...