LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

LÅGAN - för energieffektiva byggnader

LÅGAN beviljar stöd till demonstrationsprojekt och regionala/lokala samverkansinitiativ. Programmet fokuserar också på att ge stöd till idéutveckling genom att utvärdera och sprida information från demonstrationsprojekt.

LÅGAN ska

 • stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad,
 • synliggöra en nationell marknad för byggnader med låg energianvändning,  
 • bidra till ett brett nationellt utbud av leverantörer av produkter och  tjänster och trygga beställare av sådana.

Nyheter:

 • Kampanj för energieffektiv renovering i bostäder och lokaler

  2016-05-09
  Totalmetodiken har tagits fram av Belok och metoden bygger på åtgärdspaket som i sin helhet uppfyller fastighetsägarens lönsamhetskrav. Rekorderlig Renovering har tagits fram av Bebo och syftar till att ta fram ett åtgärdspaket som ger en halvering av energianv&a...
  Läs mer...
 • Antalet lågenergibyggnader ökar stadigt

  2016-02-02
  År 2016 kommer det att finnas minst 3 miljoner kvadratmeter lågenergibyggnader i Sverige, där bostäder är något mer representerade än lokalbyggnader. Detta är en ökning med 50 procent sedan den förra sammanställningen 2013. Stockholms län...
  Läs mer...
 • Att bygga med energi i fokus – en film från LÅGAN

  2015-11-23

  Sverige behöver bygga mer än någonsin. För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi bygga med energifrågan i fokus, från planering till uppföljning. Det finns flera fördelar med lågenergibyggande. Vill du veta mer?

  Läs mer...
 • LÅGAN Marknadsöversikt i ny skepnad

  2015-09-13

  LÅGAN Marknadsöversikt har som syfte att visa upp goda exempel inom lågenergibyggande och tillhandahålla statistik över utvecklingen. Nu presenteras marknadsöversikten i ny skepnad

  Läs mer...
 • Medvind för lågenergin

  2015-08-12
  UNDER FEM VIKTIGA år har Lågan, Sveriges plattform för lågenergibyggnader, stimulerat till energieffektiv ny- och ombyggnad. LÅGAN HAR STÖTTAT regionala nätverk och spridit intresse och kunnande brett över landet. Entreprenörerna, en stor del av byggse...
  Läs mer...