LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

LÅGAN - för energieffektiva byggnader

Sverige behöver bygga mer än någonsin. För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi bygga med energifrågan i fokus, från planering till uppföljning. Det finns flera fördelar med lågenergibyggande. Vill du veta mer om dem?

LÅGAN är en samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader både vid nyproduktion och vid renovering. 

LÅGAN ska

 • Inspirera och bidra till att fastighetsägare och byggherrar känner sig trygga med att bygga nytt och renovera byggnader till lågenergibyggnader
 • Utveckla och sprida kunskap och information, med mindre byggherrar och fastighetsägare som viktig målgrupp
 • Initiera utvecklings- och demonstrationsprojekt.

Nyheter:

 • Analyser av energieffektiva flerbostadshus funktioner och energianvändning

  2020-11-25

  Inom förstudien har kontroll och översiktlig genomgång av ca 15 flerbostadshusprojekt genomförts med fokus på: Förutsättningar för mätning och loggning, tillgång till systemdokumentation, energiberäkningar, mätdata samt analys av mätdata.

  Läs mer...
 • Tankar om renoveringsstöd

  2020-11-20

  I årets budgetproposition avsätts 4,3 miljarder kronor de kommande tre åren för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

  Läs mer...
 • Renovera klimatsmart

  2020-11-13

  Vill du lära dig mer om energieffektivisering? Antingen som entreprenör för att kunna använda kunskapen till att maximera din affärsmodell och skapa merförsäljning eller som fastighetsägare för att skapa ett högre fastighetsvärde eller bättre inomhusmiljö. 

  Läs mer...
 • Hantering av energifrågan i byggprocessen

  2020-11-03

  Hur kan det säkerställas att byggnaders energiprestanda uppnås? 

  Läs mer...
 • Åtaganden inom Energimyndighetens sektorsstrategier

  2020-10-26

  Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål. Medlemmarna i nätverken LÅGAN, Belok och BeBo och har bidragit till utformningen av målbilder inom sektorsstrategin ”Resurseffektiv bebyggelse”. För att omsätta målen och nå förankring i branschen uppmuntras företag och regionala aktörskluster att aktivt bidra i genomförandet av sektorsstrategierna. 

  Läs mer...