LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

LÅGAN - för energieffektiva byggnader

Sverige behöver bygga mer än någonsin. För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi bygga med energifrågan i fokus, från planering till uppföljning. Det finns flera fördelar med lågenergibyggande. Vill du veta mer om dem?

LÅGAN är en samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader både vid nyproduktion och vid renovering. 

LÅGAN ska

 • Inspirera och bidra till att fastighetsägare och byggherrar känner sig trygga med att bygga nytt och renovera byggnader till lågenergibyggnader
 • Utveckla och sprida kunskap och information, med mindre byggherrar och fastighetsägare som viktig målgrupp
 • Initiera utvecklings- och demonstrationsprojekt.

Nyheter:

 • Utlysning: Digitalisering

  2019-10-21

  Bidra till energiomställningen genom forskning, innovation och affärsutveckling inom området digitalisering

  Läs mer...
 • Energifrågan i byggprocessen

  2019-06-20

  Den 17 juni höll LÅGAN tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) en konferens om energifrågan i byggprocessen. Under dagen presenterades ett förslag till vägledning för att stärka energifrågan i byggprocessen. Kommuner, byggherrar, entreprenörer och konsulter deltog och fick möjlighet att påverka den slutliga utformningen av vägledningen samt ge förslag på det fortsatta arbetet med implementeringen.

  Läs mer...
 • Minskad klimatpåverkan i byggprocessen

  2019-05-29

  Den 21 maj höll LÅGAN tillsammans med BeBo och Belok en heldag på temat minskad klimatpåverkan i byggprocessen. Dagen följde två spår där förmiddagspasset inriktades på resurseffektivitet och cirkulära flöden, medan eftermiddagen behandlade LCA i byggprocessen. 

  Läs mer...
 • Utlysning E2B2

  2019-05-15

  45 miljoner till forskning inom energieffektivt byggande och boende

  Läs mer...
 • Hearing: Hantering av energifrågan i byggprocessen, 17 juni

  2019-04-10

  20161125_103727.jpg

  Baserat på intervjuer i över 20 kommuner har ett gemensamt förslag tagits fram ett förslag för hur hantering av energifrågan skulle kunna hanteras i byggprocessen 

  Läs mer...