LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Resultat från LÅGAN 2010-2015

Demonstrationsprojekt

Samverkansprojekt

Utvecklingssprojekt

EXEMPEL PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING I BYGGNADER OCH OMRÅDEN

BERÄKNING, INDATA OCH BRUKARBETEENDE 

KRITERIER OCH MÄRKNINGSSYSTEM

KVALITETSSÄKRINGSMETODER

TEKNIKUTVECKLING

HJÄLPMEDEL

UTBILDNING OCH PROCESSER