LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Seminarium: Hållbar renovering i samverkan

Ett seminarium om hur vi behöver och kan samverka mellan beställare och utförare för att åstadkomma bra renoveringar med energieffektivisering och nå våra energi- och klimatmål. Anta utmaningen att förbättra vår befintliga bebyggelse post-COVID! 

 

Arrangerat av tre projekt:

•Energirenovering – ett nytt affärskoncept (LÅGAN regionala nätverk)

•Renovera rätt och lönsamt (Färdplanen)

•Klimatkrav till rimlig kostnad – renovering (Sveriges allmännytta, Kommuninvest, IVL)

Preliminärt program

Anmäll dig här!


Kalendarium