LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Renovering med energi i fokus

Den största energieffektiviseringspotentialen finns i samband med större renoveringar av befintliga flerbostadshus där utvecklingen fortsatt går mycket trögt. Det finns också stora möjligheter att utveckla koncept för långt driven energieffektivisering av lokaler och då speciellt inom offentlig förvaltning med möjlighet till bred exponering. Den energieffektivisering som genomförs i samband med renovering är emellertid långt ifrån den omfattning som potentialstudier visar. Byggindustrin har i detta sammanhang en unik möjlighet att utveckla effektiva tekniklösningar och metoder för rationell och kostnadseffektiv byggproduktion. Här finns behov av att standardisera och industrialisera olika energieffektiviseringsåtgärder för att det ska vara möjliga att kostnadsmässigt genomföra dem. Vidare efterfrågas lösningar och metoder för att överbrygga hinder med hur en evakuering ska ske på bästa sätt, hur en omfattande ändring ska definieras och därmed om nybyggnadskrav gäller vid renoveringen, hur de medförande kostnaderna ska värderas i en lönsamhetsberäkning som passar denna typ av långsiktig investering, hur kommunikation med brukar ska ske med mera.

Kalendarium