LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Utveckling av teknik, byggprocesser och metoder

Det finns många hinder och olika former av marknadsmisslyckanden vid en massiv implementering av byggande och renovering av byggnader med låg energianvändning. Här behövs både praxis och/eller verktyg utvecklas för att undanröja generella och återkommande hinder då aktörer ska ställa om från att jobba med demonstrationsprojekt mot en mer ordinarie och utökad implementering av lågenergihus. Det kan röra sig om allt från kunskap om hur brukare kommer att använda byggnaden till tekniska, funktionella och ekonomiska detaljer. Affärs- och anbudsmodeller, kravspecifikationer, kontraktsvillkor, brukarinformation, byggprocesser, driftsättning, kvalitetssäkring, mätning, uppföljning och verifiering är några exempel på områden som har hög aktualitet för utveckling.

Kalendarium